Meesterproef, plastic etende meelwormen

Mijn meesterproef heb ik gecombineerd met mijn profielwerkstuk. Dit betekende dat ik mijn O&O uren kon besteden aan het werken aan mijn profielwerkstuk/meesterproef. ik werkte hierbij samen met Jitske.

Wij begonnen ons project met brainstormen. Onze gedachte was om iets te gaan doen met duurzaamheid en plastic. Na een tijdje kwamen we op een artikel van Stanford University waarbij werd beschreven dat meelwormen piepschuim konden verteren. Dit leek ons een zeer interessant onderwerp waarover wij meer wilde weten. Vervolgens gingen we verder exploreren over hoe wij dit konden gebruiken. Verder bedachten we een hoofdvraag met verschillende deelvragen voor ons project. Onze hoofdvraag werd uiteindelijk; In hoeverre is het mogelijk om met behulp van meelwormen (Tenebrio Molitor) een compostbak voor het afbreken van plastic te maken en welke soorten plastic kunnen ze verteren.

Om deze hoofdvraag te beantwoorden begonnen we met ons literatuur onderzoek naar plasticafval, verschillende soorten plastic en naar meelwormen. Voor een gedeelte van de vragen bedachten we experimenten om ze te kunnen beantwoorden. Ons hoofdexperiment bestond uit bakjes met meelwormen die op verschillende manieren plastics aangeboden kregen gemalen, niet-gemalen, met en zonder nat voer en met en zonder voedselresten. De resultaten van dit experiment hoopten we te kunnen gebruiken voor het ontwerpen van onze compostbak om die zo efficiënt mogelijk te maken. We hadden voor het experiment verschillende soorten plastics gebruikt, te weten: PS (waar piepschuim uit bestaat en wat werd gebruikt in het artikel dat we vonden van Stanford University), PE, PET en een mix hiervan. We hebben deze soorten plastic gebruikt omdat deze gegeten konden worden door meelwormen en deze vaak gebruikt worden bij verpakkingen. Ook deden we naast dit experiment nog een paar kleinere om een paar andere vragen te beantwoorden.

Uit literatuur en onze experimenten bleek dat de meelwormen het beste plastic afbreken als het gemalen is en ze geen voedselresten of extra natvoer krijgen. Ook bleek dat ze het beste PS eten, maar dat een mix van plastics ook wordt afgebroken. Uit onze resultaten bleek dat de meelwormen plastic helemaal afbreken zonder dat dit micro plastic oplevert (dit zijn stukjes plastic kleiner dan 5mm) die in het milieu terecht komen. Voor onze compostbak wilden we de uitwerpselen van de meelwormen gebruiken als compost maar we vonden dat, toen we deze eenmaal hadden gescheiden van de meelwormen, er nog kleine niet opgegeten stukjes plastic tussen zaten. Om deze te kunnen scheiden deden we een experiment. Het resultaat hiervan was dat het mogelijk was deze kleine stukjes plastics van de uitwerpselen te kunnen scheiden door middel van bezinking.

Nu we één van onze vragen beantwoord hebben begonnen we met het ontwerpen en schetsen van een compostbak. We overwogen verschillende varianten en kwamen uiteindelijk op uit op het ontwerp hieronder, die bedoelt is voor het afbreken van plastic van huishoudens. We zaten ook te denken aan varianten voor afvalverwerkingsbedrijven maar kwamen uiteindelijk hier op uit.

 

 

Onze compostbak bestaat uit een maalmechanisme aan de bovenkant om het plastic in kleine stukjes te vermalen. Vervolgens bevind zich daaronder een gaas om de te grote stukken plastic tegen te houden. Op de volgende laag bevinden zich de meelwormen die op wat kleiner gaas zitten, zodat de meelwormen zelf er niet doorheen vallen maar hun uitwerpselen wel. Deze vallen door het gaas in een bak met water. Hier wordt dan door middel van bezinking de uitwerpselen van de kleine stukjes plastic die door het gaas passen gescheiden. De uitwerpselen kunnen dan gebruikt worden als compost.

Na het uitzoeken van een ontwerp begonnen we met het maken van een prototype van de compostbak die we als naam Moltorbin hadden gegeven. Het prototype zou naar onze schatting al het PS -plasticafval van 1 persoon afbreken met circa 1,2 kilo meelwormen voor 3 euro per maand. We hebben deze compostbak ontworpen als duurzaam alternatief voor de afbraak van plastic, want uit ons literatuuronderzoek blijkt dat toch een groot deel van het plastic afval dat wordt verzameld niet wordt gerecycled maar verbrand. Dit draagt bij aan de uitstoot van broeikasgassen en ander schadelijke stoffen voor het milieu. Ook belandt er nog steeds een deel van het plastic in het milieu. Een ideale oplossing voor de problemen die plastic geven zou natuurlijk het overgaan op biodegradable plastics zijn, die door de natuur kunnen worden afgebroken, of het overgaan tot het recyclen van al het plastic. Dit is echter makkelijker gezegd dan gedaan. Daarom leek ons een compostbak met meelwormen die plastics afbreken een goede oplossing voor het overschot aan plasticafval.

Verder vond ik dit een zeer interessant project om aan te werken, hoewel we sommige dingen wel beter hadden kunnen aanpakken. Zo onderschatten we bijvoorbeeld bij ons project hoeveel tijd ons experiment in beslag zou nemen. Ook was de planning niet altijd even goed, doordat de coronacrisis veel onzekerheden gaf met ons rooster en of we wel of niet op school zouden zijn. Maar verder ging het project erg goed, zo ging ook de samenwerking met Jitske erg goed.

bosbranden

we (Jitske,Siebe en ik) begonnen dit project met brainstormen van mogelijke onderwerpen, uiteindelijk kwamen we op het onderwerp van bosbranden na de bosbranden in Australië. we begonnen met een onderzoek naar bosbranden, in plaats van een normaal verslag te maken besloten we om in plaats daarvan een poster te maken van wat we gevonden hadden. ondertussen waren we bezig met het vinden van een opdrachtgever voor ons project hadden we meerdere mensen contact opgenomen. Door de coronacrisses hadden we niet meer op school kunnen werken aan O&O we hadden nog steeds online lessen. als eindoplossing hadden we bedacht om een manquete te maken van onze oplossingen voor verschillende aspecten van bosbranden preventie.

Technasium Projecten

Dit is een overzicht van ale technasuim projecten.

Technasuim projecten eersteklas:

  • Dierenverblijf Artis
  • Brugen project
  • Zoutstres Seedvalley
  • Upcycing Lamp Indusign

Technasium projecten tweedeklas:

  • Ratten MediaMatie
  • Aangepast wonnen OTIB
  • Eurekacup Deventie
  • gerecht Yakult

technasium projecten derdeklas:

  • Marken
  • Spyder eurekakup
  • nieuwe technasium werkplaats

Technasium projecten vierde klas:

  • Het Landje
  • Puryfi

Technasium projecten vijfde klas:

  • Duurzame Schoolspullen

Duurzame Schoolspullen

 

Duurzame Schoolspullen was eerste Project wat ik deed in 5 VWO, Ik werkte hierbij samen met Jitske Imane en Jazlyn. We hadden aan het begin van het project besloten dat we graag iets met duurzaamheid. Na heel wat brainstormen over verschillende mogelijkheden kwamen we uiteindelijk op dat we iets wilde doen met het maken van duurzame schoolspullen. Voor dit project gingen we ons niet alleen bezig houden met duurzaamheid maar ook met het design van producten. Het eindproduct wilde we producten hebben die voor iedereen die op school zit bruikbaar is, die niet alleen langer mee gaan maar beter zijn voor het milieu. We hadden drie ideeën uitgewerkt tot prototypes de Opvouwbare Geodriehoek, het Multo Schift en de Everpen, ook hebben we  van deze producten een reclame filmpje gemaakt.

Net zoals vorig jaar hadden we dit jaar als opdracht om zelf contact op te zoek met een opdrachtgever, omdat we ons bezig wilde houden met duurzaamheid hebben we verschillende bedrijven/organisaties benadert die zich hiermee bezig hielden, uiteindelijk zijn we bij de opdrachtgever The Beach uitgekomen. The Beach houden zich bezig met verschillende projecten waaronder projecten die met duurzaamheid te maken hebben. Wij kwamen in contact met Luca die voor The Beach werkt en al bekent was met technasium. We hadden haar ontmoet en gebrainstormd over het project, dit had ons erg geholpen met de verder uitvoering van het project. Ze gaf ons het idee om idee om een filmpje te maken van scholieren, wat ze in hun tas hebben zit en wat ze van onze ideeën vonden voor duurzame schoolspullen, hiervoor vonden we verschillende scholieren van verschillende jaarlagen om vragen te stellen. ondertussen waren we begonnen met een onderzoek naar al bestaande duurzame schoolspullen. Ook gingen we ons ook bezich houden met welke producten/ideeën we wilde uitwerken tot proptypes zins we verschillende mogelijke producten hadden zoals: tassen, gummen en tippex uiteindelijk kozen we er voor om de Opvouwbare Goedriehoek, het Multo Schrift en de Everpen. Ons onderzoek bestond uit het vinden van al bestaande duurzame schoolspullen, een interviewfilmpje van leerlingen van verschillende jaar lagen en we hadden een enquête gemaakt voor leerlingen over het gebruik van schoolspullen. Als eindproduct hebben we de producten uitgewerkt tot Proptypes en hebben we een reclame filmpje gemaakt. 

 

producten:

Opvouwbare Goe-driehoek:

Een goedriehoek gemaakt van hervormbaar plastic die opgevouwen kan worden zodat het in een etui past en de punten niet zo makkelijk afbreken. hiervan hebben we verschillende versies gemaakt met verschillende vouwlijnen.

Multo_schrift:

Dit schrift heeft losse ringen die het bij elkaar houdt die je er afzonderlijk er af kan hallen, hierdoor kan je losse blaadjes toevoeg wanneer nodig en overige blaadje er uit halen, ook kunnen er verschillende soorten blaadjes aan worden toegevoegd zoals gewoon leeg A4, geruit, gestreept en whitebord blaadjes voor notities deze zijn dan allemaal los verkrijgbaar, hierdoor wordt er geen overbodig papier verspilt.

Everpen: 

we hebben twee soorten Everpennen; een van gerecycled plastic en een van hervormbaar plastic hierdoor komt er minder plastic vrij in het milieu. ook hebben we er voor gezorgd dat de inkt hervulbare is zodat de pen niet wordt weg gegooid nadat het leeg is

 

reclame filmpje:

https://www.youtube.com/watch?v=lz5B_I01x1E&feature=youtu.be  

Ik Vond dat dit project best goed is gegaan, we hebben handige en duurzame producten maakt (aangezien ik zelf nog steeds een van de opvouwbare Geodriehoek prototype gebruik en er zeer tevreden mee ben) en het leuk uitgewerkt in een reclamefilmpje. er waren wel wat dingen die beter hadden kunnen gaan er was bijvoorbeeld vaak miscommunicatie tussen wat we wanneer zoude doen aan het project, ook was er veel uitval tussendoor waardoor ik soms minder werkte dan dat wilde.

 

purayfi

Purayfi was het eerste project waarbij we als opdracht hadden dat elk groepje zelf contact moest zoeken met een opdrachtgever. Bij dit project werkte ik samen met Manu, Jazlyn en Dilara. We wilde tijdens dit project ons graag bezich houden met biomimicry, dit is de wetenschap van het imiteren van de natuur voor menselijke toepassingen. Biomimicry dit leek onze een erg interessant onderwerp ook waren we geïnteresseerd in drones dus voor dit project wilde we deze twee onderwerpen combineren. Ons uiteindelijke idee was om een onderwater drone te maken die water kan filteren en geïnspireerd op een mantarog. We kwamen hierbij op de naam purayfi van het Engelse woord voor rog: ray en het Engelse woord voor zuiveren/reinigen: purify

prototype puryfiAan het begin van het project wilde we  bij dit project een drone maken die zowel in het water, door de lucht en op het land kon. De drone wilde we inspireren op de albatros en mantarog. Het vinden van een opdrachtgever bij dit project duurde bij ons een hele tijd. Uiteindelijk werd onze opdrachtgever waternet, dit is een Nederlands bedrijf wat zich bezich houd met schoon water, waardoor we op het idee van een drone die water zuivert kwamen. Ook was dit makkelijker om te realiseren. We besloten daarom ook dat het alleen gebaseerd werd op een mantarog en niet ook een albatros. Ook wilde we onze drone milieu vriendelijk maken, daarom hadden we besloten om ons drone van hervormbaar plastic te maken en met een motor die op schone energie werkt.

Nadat we besloten hadden iets met biomimicry te doen in ons project gingen we daar onderzoek naar doen. We gingen naar Artis waar we uitleg kregen over biomimicry, ook gingen we online op zoek naar meer informatie over biomimicry en maakten er een verslag van. Verder we gingen onderzoek doen naar al bestaande drones. En naar drones die eventueel op manta roggen lijken of geïnspireerd waren. Natuurlijk deden we een onderzoek naar manta roggen zelf eerst wilde we ook onderzoek doen naar albatrossen. Uit het onderzoek naar manta roggen bleek dat ze natuurlijke filters hebben om plankton uit het water te halen, op deze filters baseerde we het filtratie systeem van onze drone. We deden ook onderzoek naar herbruikbaar plastic waar we onze drone van wilde maken. We maakten verschillende technische tekeningen en ontwerpen van ons idee, hierna begonnen we met het maken en uitwerken. 

puryfiOns eindproduct was een prototype van Purayfi die afval uit het water filteren en geïnspireerd was op een manta rog. We maakte de drone op afstand bestuurbaar met een motortje die de propellertje aanstuurt.  Om Purayfi zo milieuvriendelijk mogelijk maakten we buitenkant en de filters van herbruikbaar plastic te maken.  En omdat we onze drone  op schone energie wilde laten werken hebben we een zonepaneel op de bovenkant gedaan die het motortje en de propeller aanvoert.

 

 

 

 

 

 

 

Het Landje

Het landje heeft ons als opdracht gegeven om een educatieve en zelfvoorzienende manier om groene energie op te wekken. We hebben het landje bezocht om te kijken wat ze daar doen en hoe het er uitziet. Ik zat in een groepje met Kelvin en Manu. Als onderzoek hebben ik onderzoek gedaan naar groenen energie. Ik en mijn groepje hadden gebrainstormd. We zijn bij de oplossing gekomen dat bij het water van het landje om een water pomp te maken de functioneert op zonnen energie en met in het water mosselen die het water schoon houden. Als eindproduct wat we presenteerde hadden we een prototype van de waterpomp gemaakt.

 

 

Project Eurekakup Spyder

Bij dit project hadden we als opdrachtgever politie en het project was deel van de eurekakup, dit is een wedstrijd waarbij techansium scholen mee kunnen doen en het team met de beste oplossing kan winnen. Ze gaven als probleem dat een groep criminelen in een huis zitten, wij moesten een oplossing bedenken waarbij wij identificeren wie er in het huis zit en waar ze mee bezig zijn. Ik werkten met dit project samen met Robijn en Imane

We begonnen het project met brainstormen van mogelijke oplossing en ideeën, zoals chips in dieren en jemmers. Maar naar een onderzoek te hebben gedaan gingen we toch voor de spinnen met afluister apertuur. Hiervoor hebben we verschillende onderzoeken gedaan zoals een onderzoek naar geschikten spinnen, cameraatjes en afluisterapparatuur. Ook hebben we elke les het logboek bijgehouden en een onderzoek boekje gemaakt waar al onze onderzoeken in staan.

Wij hadden als oplossing bedacht dat we al het internet en telefoon gebruik aftappen zodat we kunnen zien wat zie op het internet kan doen. We hebben een infraroodcamera die we gebruiken zodat we precies kunnen zien waar de criminelen zich in het huis bevinden van buiten af. Ook hadden we bedacht dat we spinnen met afluisterapparatuur het huis binnen te laten. We hebben twee soorten spinnen die het huis binnen gaan bedacht de eersten spin is een echte spin met een afluister apparaatje op zijn rug, de tweede spin is een robot spin met een camera. Met een app die we hebben ontworpen kunnen we alles zien wat de spinnen zien en horen, we kunnen beelden en geluidsopnames versturen, de spinnen trasseren met gps en het helemaal afsluiten als we denken dat er criminelen in het netwerk zitten. Als prototype hadden we een spin met een 3D printer uitgeprint en hadden een cameraatje daarbij om te laten zien hoe het er uit zou gaan zien en hoe het werkt. ook hadden we een app gemaakt om te laten zien wat je allemaal kan doen met de app.

Ik vond de samenwerking in mijn groepje heel erg goed gaan. we verdeelde de taken goed zodat idereen even veel te doen had en overlegte vaak over wat we gingen doen. Af en toe hadden wel wat onenigheid maaar dat werd snel opgelost.

Project Duurzaam Marken

Marken-kaart-grootb

We hadden als opdrachtgever was de Provincie Noord-Holland. Als opdracht hadden we om de weg naar Marken duurzamer maken. Ook moesten we een betere manier bedenken om de weg te onderhouden, want de weg is twee keer een eenbaansweg. Dus als je de weg wilt onderhouden kan je niet een weghelft afsluiten, omdat de weg niet breed genoeg is.

Als oplossing hadden ik en mijn Robijn Imane en Jaap dat we de weg zouden gaan verbreden door het fietspad weg te halen en er twee tweebaanswegen van temaken. We kwamen op het idee om de fietsers naar en van marken te brengen, door een door een duurzame pond op zinnenenergie. Wanneer de weg word aangelegd  worden de auto’s ook vervoert op de pond. Ook wilde we op Marken windmolens zetten. We hebben als prototype een voorbeeld van de nieuwe weg, een maquette van Marken en een klein model van de pond met zonnepanelen en een motortje gemaakt . Ons groepje had ook verschillende technische tekeningen gemaakt om te laten zien de weg er uit zou gaan zien.

We kwamen op  de oplossing door de vooronderzoeken te maken en te gaan brainstormen over wat de beste oplossing zou zijn. We kwamen toen op verschillende ideeën zoals een tunnel, maar besloten uiteindelijk op het idee van de weg verbreden en een duurzame pond.

De samen werking met mijn groepje ging redelijk goed, hoewel we wel wat argumenten hadden met elkaar,uiteindelijk werden die opgelost.

gerecht Yakult

Het Yakult project was het laatste project van de tweede klas. Bij dit project hadden we als opdracht gekregen om een recept te maken met daarin Yakult verwerkt, waarbij de bacteriën die in Yakult zitten in leven blijven. Het project had te maken met Levensmiddelentechnoloog. We kregen een rondleiding van Yakult waarbij ze het productie proces uitlegden en te zien kregen. Vervolgens gingen we brainstormen over mogelijke recepten waar we Yakult in konden verwerken we hadden verschillende ideeën waaronder het verwerken in chocolade, een cake of custard. We gingen aan de slag met de verschillende recepten uittesten met verschillende hoeveelheden Yakult ons uiteindelijke idee was om een cake te maken met daarin Yakult verwerkt. Ons eindproduct wat we presenteerde was de cake met daarin de Yakult verwerkt.

Ik vond dit zelf een heel leuk project, omdat we leuke profjes konden doen en uiteindelijk een lekker eindproduct hebben kunnen maken.